TRA CỨU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ 2019

Cập nhật đến ngày 15/6/2019

Kết quả tìm kiếm
Tổ hợp môn: A00(Toán, Lý, Hóa), A01(Toán, Lý, Anh), B00(Toán, Hóa, Sinh), D01(Toán, Văn, Anh)
MHS Họ và tên CMND/CCCD Khu vực ưu tiên Đối tượng ưu tiên Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm TBM môn 1 Điểm TBM môn 2 Điểm TBM môn 3 Tình trạng Ghi chú

Ghi chú:
Các trường hợp Hồ sơ đăng ký xét tuyển Không hợp lệ hoặc có sai sót thông tin, thí sinh liên lạc số điện thoại 028.35126902 hoặc 028.35128360 để điều chỉnh.